byggeplank-logo
weber-leca-logo

leca-byggeplank1

leca-byggeplank2

leca-byggeplank3

leca-byggeplank4

leca-byggeplank5

Tilbake til forsiden

weber EXM 741
Elementfugemørtel Frostsikker

Tørrmørtel til fuging av elementfuger og natursteinsmurer etc. Kan pumpes. Tiksotrop. Kan brukes ved temperaturer ned til -10ºC. Komplette fuger i én operasjon. God heft til godt forberedt betong. Frostbestandig.

 

PRODUKTBESKRIVELSE

weber EXM 741 Elementfugemørtel Fostsikker er en ferdig blandet, fabrikkontrollert tiksotrop sementbasert fugemør-tel til bruk ved lave temperaturer. Mørtelen er basert på portlansement, sand og tilsetningsstoffer. 

PRODUKTSPESIFIKASJON

Materialforbruk
En 25 kg sekk EXM 741 gir ca 13 liter ferdig masse.

Påføringstemperatur
> 10 ºC

Vannbehov
Ca. 14,6%

Bindemiddel
Portlandsement

Begynner å herde
Ca. 4 timer

Brukstid
Mer enn 30 minutter.

Trykkfasthet
7 døgn > 5 MPa ved 10 ºC
28 døgn > 10 MPa ved 10 ºC

Leveringsform
Leveres i 25 kg sekk.

 

BRUKSOMRÅDE

Fylle vertikale fuger i ferdigmonterte betongelementer. Sammenføye nye ferdigmonterte betongelementer. Fylle stålrammer, samt til bruk på steder hvor forskaling er vanskelig. weber EXM 741 er beregnet for støping av vertikale sammenføyninger ved temperaturer over -10°C med en fugebred-de på 10-50 mm. Kan også brukes i horisontale fuger. MERK! Brukes sementbaserte produkter i kontakt med galvaniserte bolter og profiler, bør overflaten beskyttes. Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres.

 

LAGRING

Uåpnede sekker som lagres tørt har en holdbarhet på minimum 12 måneder.

 

FORBEHANDLING AV UNDERLAG

Før mørtelen støpes, må alle betongoverflater være rengjort. Løse partikler og sementslam må fjernes. Fugen må være fri for snø, ikke frosset, absorberende, fortrinnsvis ru og minst 10 mm bred. Metalloverflater må være fri for rust og glødeskall. Eventuelt fett og oljesøl må fjernes.

 

BLANDING

Tørr mørtel gir en tiksotrop og pumpbar mørtel som kan bearbeides og som ikke skiller seg når den blandes med den anbefalte vannmengden.
Tøm den angitte vannmengden, ca 3,65 liter pr 25 kg i blandekaret, tilsett tørrmørtelen og bland grundig. Mørtelen skal blandes i ca 5 minutter inntil den er homogen og fri for klumper. Juster konsistensen med vann eller tørrmørtel for å få en konsistens som passer til bruksområdet. Ved blanding, forsøk å få en temperatur i den ferdigblandede mørtelen på 15-20ºC.
NB!
Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

 

PÅFØRING

Den blandede mørtelen pumpes inn i fugen og jevnes ut med en stålsparkel. Ved vertikal sammenføyning skal massen aldri vibreres. Massen siger ikke i fugen når en bruker riktig vannmengde. Hvis fugen er åpen på begge sider, plasseres en forskaling på en av sidene før fylling. Eller man pumper fra begge sider. Etter en tid (avhengig av temperaturen, luftfuktigheten og andre faktorer som påvirker herdingen) fjernes forskalingen. Glatt ut massen på denne siden også enten med en stålsparkel eller filsebrett. Det er viktig at arbeidet utføres svært omhyggelig for å sikre at fugen blir fullstendig fylt og dermed unngå fare for oppsprekking.

 

ETTERBEHANDLING

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Det enkleste er å dekke til med plast. Hvis beskyttelse mot rask kjøling er nødvendig, anbefaler vi å dekke til med en isolasjonsmatte.

 

SIKKERHETSTILTAK

Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikekrhetsdatablad.

 

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstå-ende informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbe-falt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

 

Tilbake til forsiden