byggeplank-logo
weber-leca-logo

leca-byggeplank1

leca-byggeplank2

leca-byggeplank3

leca-byggeplank4

leca-byggeplank5

Tilbake til forsiden

weber EXM 731 Elementfugemørtel

Tørrmørtel til fuging av elementfuger og natursteinsmurer etc. Pumpbar. Tiksotrop. Komplette fuger i én operasjon. God vedheft til godt rengjort betong. Frostbestandig.


PRODUKTBESKRIVELSE

weber EXM 731 Elementfugemørtel er en tørrmørtel med kornstørrelse 1 mm. Den blandes kun med vann for å få en bruksklar, tiksotrop og pumpbar fugemørtel. Mørtelen er sammensatt av sement, sand, stabiliserende og plastiserende stoffer.

PRODUKTSPESIFIKASJON

Materialforbruk
En 25 kg sekk EXM 731 gir ca 13 liter ferdig masse.

Påføringstemperatur
> 5 ºC

Vannforbruk
4 liter/25 kg sekk

Vannbehov
16%

Bindemiddel

Portlandsement

Tilslag
Natursand 0-1 mm

Begynner å herde
Ca. 4 timer

Brukstid
Ca. 30 minutter.

Trykkfasthet ved +20ºC
1 dag:      > 20 MPa
7 dager:   > 30 MPa
28 dager: > 40 Mpa

Leveringsform
Leveres i 25 kg sekk.

 

BRUKSOMRÅDE

Fylle vertikale fuger i ferdigmonterte betongelementer.
Sammenføye nye ferdigmonterte betongelementer, fylle stålrammer og til bruk på steder hvor forskaling er vanskelig. Fuging av natursteinmurer, f. eks. damkonstruksjoner, støttemurer, etc. weber EXM 731 er beregnet for støping av vertikale sammenføyninger ved temperaturer over + 5°C med en fugebredde på 10-50 mm. Kan også brukes i horisontale fuger. MERK! Brukes sementbaserte produkter i kontakt med galvaniserte bolter og profiler, bør overflaten beskyttes. Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres.

 

LAGRING

Uåpnede sekker som lagres tørt har en holdbarhet på minimum 12 måneder.

 

FORBEHANDLING AV UNDERLAG

Fugene må rengjøres før fugingen starter. Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje og membranherder samt løse partikler, slam og støv må fjernes med egnet rengjøringsmetode. Hvis betongen er meget tørr, anbefales fukting med vann slik at den blir svakt sugende. Eventuelt overskuddsvann må fjernes før fuging. Metallflater må være fri for rust og slagg. Fett og olje må fjernes.

 

BLANDING

En sekk weber EXM 731 helles i et kar med ca 4 liter vann og blandes maskinelt i 3-5 minutter enten ved saktegående drill med egnet mørtelvisp eller med en mørtel/betongblander til en jevn masse fri for klumper. Temperaturen i ferdig-blandet masse bør være 15-20ºC, juster derfor vanntemperatur slik at dette oppnås. Ved bruk av automatblandepumpe justeres vannmengden slik at rett konsistens oppnås. Minimum anbefalt slange-lengde ved påføring er 20 meter.
NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

 

PÅFØRING

Den blandede mørtelen pumpes inn i fugen og jevnes ut med en stålsparkel. Ved vertikal sammenføyning skal massen aldri vibreres. Massen siger ikke i fugen når man bruker riktig vannmengde. Hvis fugen er åpen på begge sider, plasseres en forskaling på en av sidene før fylling. Eller man pumper fra begge sider. Etter en tid (avhengig av temperatur, luftfuktighet og andre faktorer som påvirker herdingen) fjernes forskalingen. Glatt ut massen på denne siden også enten med en stålsparkel eller filsebrett. Det er viktig at arbeidet utføres svært omhyggelig for å sikre at fugen blir fullstendig fylt og dermed unngå fare for oppsprekking. Temperaturen må være minst +3ºC både i konstruksjon og omgivelsene ved utstøping samt under herdingen det første døgnet. Vær oppmerk-som på at fasthetsutviklingen er langsom de første dagene etter utstøping ved temperaturer under +10ºC.

 

ETTERBEHANDLING

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller weber Krympsperre påføres.

 

SIKKERHETSTILTAK

Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad.

 

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstå-ende informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbe-falt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.Tilbake til forsiden